DUASI KABUL OLAN KISILER

Resulü Ekrem Buyuryor ki:

ß "Üç kimse vardır ki dualarının kabul olunmasında şüphe yoktur:
1-Mazlumun duası 2-Misafirin duası 3-Baba ve annenin evladı için yaptıkları dualardır.

ß "Babanın evladı için yaptığı dua hicabı deler, anında Allah Teala'ya vasılolur."

ß "Zulme uğrayan facir de olsa Allah'ın nezdinde duası makbuldür. Onun facirliği kendi aleyhinedir."

ß "Üç kimse vardır ki duası geri çevrilmez:
1-Oruçlunun iftar vaktinde yaptığı dua, 2-Adil hükümdarın duası 3-Zulmeuğrayan kimsenin yaptığı dua."

ß "Üç kimse vardır ki Allah Teala onların duasını geri çevirmez.: Allah
Teala'yı çok zikreden zakirlerin, zulme uğrayan mazlumların, adaletle hükmeden imamların duası geri çevrilmez."

ß "Dört kimsenin duası kabule şayandır:
Adil hükümdarın, mazlumun, babanın>evladına ve müslümanın müslüman kardeşine gıyabında yaptığı duadır."


ß "İki kimse vardır ki onların duası ile Allah'ın arasında perde yoktur.
Onlar da zulme uğrayan mazlumun ve müslümanın müslüman kardeşi arkasından yaptığı duadır."

ß Müslümanın müslüman kardeşi gıyabında yaptığı hayır dua  müstecaptır. Başucunda duran bir melek vardır. Ne vakit müslüman kardeşine hayır dua   ederse amin der ve yaptığın duanın bir misli de senin için olsun der."

ß "Her nebinin makbul bir duası vardır. O nebi onunla dua eder. Ben de duamı ahirette ümmetime şefaat olmak üzere gizlemek isterim."ß "Beş kimse vardır. Onların duaları Allah'ın katında makbuldur:
Mazlumun nusrete erene kadar yaptığı dua;  hacının, hac farizasını ifa edene kadar yaptığı dua;  gazinin harpten dönene kadar yaptığı dua; 
müslümanın müslüman kardeşinin gıyabında yaptığı hayır dua  ve hastanın iyi olana kadar yaptığı duadır.
Kabul olmak yönünden bunların en süratlisi, mü'minin mü'min kardeşinin gıyabında yaptığı hayır duadır."

 
ß "Hastanın yanına girdiğinde ona söyle, sana hayır duada bulunsun. Çünkü onun duası meleklerin duası gibidir."

ß "Hastaları ziyaret ediniz. Onlardan hayır dua talep ediniz,zira hastanın duası makbul ve günahı affolunmuştur."

ß "Hamil-i Kur'an ilmi ile amil olan hafızın duası makbuldur. O ne için dua ederse, duası kabul olunur."
 
ß "Sıkıntı ve kederli zamanlarında duasının kabul olunmasını isteyen kimse, geniş zamanlarında duayı çok yapsın.

ß "Hangi cemaat bir yere toplanır da onlardan bazıları dua eder, bazısı amin, Allah onların bu duasını kabul eder."
 
ß "Kim duasının kabul olunmasını ve sıkıntısının gitmesini arzu ederse,darda kalan kimseye yardım etsin."
 
ß "Darda kalan kimsenin duasından korkun."
 
ß "Kendi aleyhinize, çocuklarınız ve mallarınız hakkında beddua etmeyin; duaların kabul olunduğu bir saate tesadüf edersiniz de bedduanız kabul olunur."
 
ß "Kabul olacağını yakınen bilerek Allah'a dua ediniz. Biliniz ki Allah-ü Azimüşşan gaflette bulunan bir kalple yapılan duayı kabul etmez."


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !